Dissertations

Search publications

Polluted Perspectives
Environmental Troubles and Popular Political Attitudes in China
PhD Dissertation

Ståle Østhus

Downsizing and health in Norway
PhD-thesis, University of Oslo | 2011

Anette Brunovskis

Illuminating and blinding
The searchlight effect of human trafficking policies on anti-trafficking practice | 2019 | Last ned / download PDF

Elin Svarstad

Lønn og lønnsforskjeller blant siviløkonomer og sivilingeniører i privat sektor
En empirisk analyse av norske lønnsdata for perioden 2004-2012 | 2017 Download Svarstad_Elin.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Åsmund Hermansen

Retaining Older Workers | 2016

Lise Lien

Fleksibiliseringens tvetydigheter
En studie av ikt-ansattes opplevelser av fleksibilisering | 2003

Mari Brekke Holden

Allmenngjøring av tariffestede minstelønnssatser
Empirisk studie av effekten på lønningene i byggebransjen | 2014 | Nettutgave
[12 3 4  >>