Dissertations

Search publications

Polluted Perspectives
Environmental Troubles and Popular Political Attitudes in China

PhD Dissertation

Ståle Østhus

Downsizing and health in Norway
PhD-thesis, University of Oslo , 2011

Anette Brunovskis

Illuminating and blinding
The searchlight effect of human trafficking policies on anti-trafficking practice , 2019

Elin Svarstad

Lønn og lønnsforskjeller blant siviløkonomer og sivilingeniører i privat sektor
En empirisk analyse av norske lønnsdata for perioden 2004-2012 , 2017

Åsmund Hermansen

Retaining Older Workers , 2016

Lise Lien

Fleksibiliseringens tvetydigheter
En studie av ikt-ansattes opplevelser av fleksibilisering , 2003

Mari Brekke Holden

Allmenngjøring av tariffestede minstelønnssatser
Empirisk studie av effekten på lønningene i byggebransjen , 2014
[12 3 4  >>