Op-eds

Search publications

IA-avtalen: Har inspirert til forebyggende arbeid

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

BRIS Rehabiliteringsmagasinet 2 2003

Forskningstema: Labour market integration Active ageing policy at the workplace

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Prosjekt: Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv

IA-avtalen: Har inspirert til forebyggende arbeid