Op-eds

Search publications

Nordisk barnefattigdom – et problem å bry seg om?

Tone Fløtten

2013

Forskningstema: Poverty and social security

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Nordisk barnefattigdom – et problem å bry seg om?