Skip to main content
Rolf K. Andersen og Bård Jordfald

Arbeidstakere i byggenæringen

Hvem er de, hvor kommer de fra og hvor går de?

  • Fafo-rapport 2010:25
  • Fafo-rapport 2010:25

Hvem jobber i byggenæringen? Hvordan er arbeidskraftmobiliteten? Hva er det framtidige behovet for arbeidskraft? Dette er hovedspørsmålene i denne rapporten. Ved hjelp av registerdata kartlegges demografiske kjennetegn ved arbeidstakere og ut- og innflyt av arbeidskraft i perioden 2006 og 2008. Det blir også gjort framskrivninger av behovet for arbeidskraft i byggenæringen fram til 2020. Rapporten kartlegger dessuten hvordan medlemmer av BNL vurderer dette behovet, tilgang på kvalifisert arbeidskraft, seniortiltak og kompetansestrategier for sine ansatte.

  • Published: 21. February 2010
  • Ordering ID: 20169