Fafo reports

Search publications

Arbeidstakere som jobber alene
HMS-utfordringer for medlemmer i fem forbund

Mona Bråten

Fafo-rapport 2018:07

Last ned nettutgaven

Project: Health, environment and safety when working alone

Forskere på Fafo: Mona Bråten

Published: 2018 Id-nr.: 20656