Fafo reports

Search publications

Arbeidstid i barneverninstitusjonene
Praktisering og regulering

Dag Olberg og Karen-Sofie Pettersen

Fafo-rapport 2015:01

Nettutgave

Project: Evaluering av medleverforskriften

Published: 2015 Id-nr.: 20406