Fafo reports

Search publications

«Bare plunder og heft»
Erfaringer med midlertidig ansettelse og deltidsansattes rett til utvidet stilling i kommunal sektor

Kristin Alsos, Johannes Oldervoll og Beate Sletvold Øistad

Fafo-rapport 2017:26

Nettutgave

Forskere på Fafo: Kristin Alsos

Published: 2017 Id-nr.: 20634