Fafo reports

Search publications

Billett til yrkeslivet
Sluttrapport fra evalueringen av Yrkesprøvingsprosjektet i Oslo kommune

Anna Hagen og Elin Svensen

Fafo-rapport 394

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder

Published: 2002 Id-nr.: 394