Fafo reports

Search publications

Deltid: Bidrag eller hemsko for fornyelse av pleie- og omsorgssektoren?
En studie av arbeidstid og undersysselsetting blant hjelpepleiere og omsorgsarbeidere

Leif E. Moland og Heidi Gautun

Fafo-rapport 395

Nettutgave

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Published: 2002 Id-nr.: 395