Fafo reports

Search publications

Lokal lønnsdannelse i stat og NAVO
– med vekt på erfaringene til tillitsvalgte i LO Stat

Mona Bråten

Fafo-rapport 396

Nettutgave

Forskere på Fafo: Mona Bråten

Published: 2002 Id-nr.: 396