Fafo reports

Search publications

Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling
Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Delrapport

Inger Lise Skog Hansen, Viggo Nordvik og Arne Backer Grønningsæter

Fafo-rapport 2014:06

Nettutgave

Project: Videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen, Arne Backer Grønningsæter, Viggo Nordvik

Published: 2014 Id-nr.: 20353