Skip to main content
  • Olav Elgvin og Gumund Hernes

Demokrati og deltakelse i den nordiske modellen Knirker det i gulvet?

NordMod2030. Delrapport 14

  • Fafo-rapport 2014:41
  • Fafo-rapport 2014:41

Landene i Norden har klare likhetstrekk. Med sine små åpne økonomier, velutviklede velferdsstater og organiserte arbeidsliv, har de gitt opphav til begrepet «de nordiske modellene». NordMod2030 er et nordisk forskningsprosjekt som skal identifisere og diskutere hvilke utfordringer landene vil måtte takle i årene fram mot 2030. Hensikten er å bidra til at det blir utformet strategier som kan videreutvikle de nordiske modellene.

Denne rapporten handler om de politiske forutsetningene for den nordiske modellen. Hvilke sosiale og politiske forutsetninger måtte være på plass for at modellen kunne bli til, og hvilke forutsetninger må være på plass for at den kan bevares og videreutvikles i årene som kommer? Rapporten løfter fram ulike forhold som har fungert som et gulv modellen har stått på: Sosial mobilisering, en viss etnisk homogenitet, sterk arbeidstakerside og svak kapitalside, og universalistiske velferdsordninger som genererer sin egen oppslutning. Rapporten konkluderer med at det i dag knirker i dette gulvet, men at det ennå ikke har slått sprekker.

  • Published: 5. January 2015
  • Ordering ID: 20388