Fafo reports

Search publications

Den vanskelige fortsettelsen. Kortversjon
En kartlegging av tjenester til tidligere bostedsløse. Kortversjon og eksempelsamling fra Prosjekt bostedsløs

Siri Ytrehus og Jon Anders Drøpping

Fafo-rapport 465

Nettutgave

Published: 2004 Id-nr.: 465