Skip to main content
  • Winfried Ellingsen, Kari Folkenborg og Stig-Erik Jakobsen

Kompetansekrav i norsk landbruk

Behov, innhold og organisering

  • Fafo-rapport 463
  • Fafo-rapport 463

Formålet med denne rapporten er å etablere et kunnskapsgrunnlag for beslutningen om hvorvidt det skal innføres et kompetansekrav for primærprodusenter i landbruket. De viktigste problemstillingene i utredningen er om et slikt krav skal innføres, hva det i så fall skal inneholde, hvem det bør omfatte og hvordan opplæring og godkjenning bør organiseres. Rapporten drøfter også ulike modeller for omfanget og innretningen av et mulig kompetansekrav, og hvilke virkemidler som eventuelt bør tas i bruk for å innføre et slikt krav.

  • Published: 10. March 2004
  • Ordering ID: 463
Last ned publikasjonen