Skip to main content
  • Fafo-rapport 2013:28
  • Tove Mogstad Aspøy og Jon Rogstad

Det gamle landet og havet

Rekrutteringsbehov i maritim næring fram mot 2020

  • Fafo-rapport 2013:28
 

Hva kreves for at Norge skal forbli en maritim stormakt? Spørsmålet er motivert ut fra en bekymring for at det skal oppstå mangel på norske sjøfolk fram mot 2020. Uroen er dels knyttet til manglende kapasitet i høyskoler og på fagskoler, dels til at arbeidstakere som arbeider innen de tradisjonelle delene av den maritime næringen skal søke seg til rigg. Med bruk av kvantitative og kvalitative data beskrives, analyseres og diskuteres problemets omfang og årsaker.

  • Published: 14. February 2013
  • Ordering ID: 20318
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0021-8 (papirutgave)ISBN 978-82-324-0022-5 (nettutgave)ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen

Fafo researchers

Commissioned by