Fafo reports

Search publications

Heltid-deltid – en kunnskapsstatus
Begrunnelser og tiltak for å redusere omfanget av deltid og organisere for heltidsansettelser

Leif E. Moland

Fafo-rapport 2013:27

Nettutgave

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Published: 2013 Id-nr.: 20317