Fafo reports

Search publications

Konkurranseutsatt kompetanse
Om NAVs arbeid med AMO-kurs for minoritetsspråklige

Anne Skevik Grødem og Tove Mogstad Aspøy

Fafo-rapport 2013:26

Nettutgave

Forskere på Fafo: Tove Mogstad Aspøy

Published: 2013 Id-nr.: 20316