Skip to main content
  • Anne Skevik Grødem og Tove Mogstad Aspøy

Konkurranseutsatt kompetanse

Om NAVs arbeid med AMO-kurs for minoritetsspråklige

  • Fafo-rapport 2013:26
  • Fafo-rapport 2013:26

Denne rapporten tar for seg NAVs AMO-kurs for minoritetsspråklige arbeidsledige. To problemstillinger er sentrale: Hvordan jobber NAV for å sikre kvaliteten på kursene, og hvordan sørger de for at deltakerne formidles til rett kurs? For å belyse dette har vi intervjuet ansatte i tiltaksenhetene, på lokale NAV-kontorer og hos kursleverandørene. Vi har også gjennomgått dokumenter fra kursinnkjøpene.

  • Published: 12. February 2013
  • Ordering ID: 20316