Fafo reports

Search publications

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet på virksomhetsnivå

Ragnhild Steen Jensen og Beate Sletvold Øistad

Fafo-rapport 2019:17

Last ned nettutgaven | English summary

Forskere på Fafo: Ragnhild Steen Jensen

Published: 2019 Id-nr.: 20714