Fafo reports

Search publications

Dokumentasjon av realkompetanse i teknologiindustrien
Evaluering av TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning for arbeidslivet

Sveinung Skule og Bjørn Andersen

Fafo-rapport 363

Nettutgave

Published: 2001 Id-nr.: 363