Fafo reports

Search publications

Fra sosialhjelp til lønnet kvalifisering
Resultater fra forsøk med heldags introduksjonsprogram for flyktninger

Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Monica Lund og Tina Østberg

Fafo-rapport 364

Nettutgave

Forskere på Fafo: Tina Østberg, Hanne Cecilie Kavli

Published: 2001 Id-nr.: 364