Skip to main content
  • Marjan Nadim og Marianne Tveit

En fot innenfor?

Integrering og samfunnsdeltakelse blant kvinner som har innvandret til Norge gjennom ekteskap med en norsk mann

  • Fafo-rapport 2009:19
  • Fafo-rapport 2009:19

Formålet med denne rapporten er å se på integrering og samfunnsdeltakelse hos kvinner som har innvandret til Norge gjennom ekteskap med en norsk mann. Vi undersøker både hvordan kvinnene selv og deres ektemenn opplever sin situasjon, og hvordan kommunene jobber med denne innvandrergruppen. I rapporten ser vi nærmere på kvinnenes sosiale nettverk, språk og språkopplæring, arbeid, økonomi og informasjon. Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

  • Published: 12. February 2009
  • Ordering ID: 20109
Last ned publikasjonen