Skip to main content
  • Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård

Jeg følte det var min dag

Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006–2008

  • Fafo-rapport 2009:18
  • Fafo-rapport 2009:18

I 2007 ble ordningen med statsborgerseremonier innført i Norge. Dette innebærer at alle som innvilges norsk statsborgerskap blir invitert til å delta i en frivillig seremoni med troskapsløfte. Med denne rapporten ønsker vi å styrke kunnskapsgrunnlaget om hvem som deltar og ikke deltar i disse statsborgerseremoniene. Videre undersøkes hvilke faktorer som påvirker og fremmer deltakelse i disse seremoniene blant nye norske statsborgere. I siste del av rapporten diskuteres tiltak for å øke deltakelsen og realistiske mål for dette arbeidet i årene fremover. Studien bygger på en kombinasjon av registerdata, intervjuer med målgruppen og med fylkesmannsembetene som har ansvar for å arrangere seremoniene.

  • Published: 11. February 2009
  • Ordering ID: 20108