Skip to main content
  • Dag Stokland

Fortsatt på gyngende grunn

Kontraktører og enmannsfirma i bygge- og anleggsbransjen

  • Fafo-rapport 113
  • Fafo-rapport 113

Kontraktørvirksomheten har vært et stridstema i bygge- og anleggsbransjen på 80-tallet, og saken ble tatt opp på Norsk Bygningsindustriarbeiderforbunds landsmøte i 1982. I forlengelsen fikk man Fafo-rapporten "På gyngende grunn" i 1984, som blant annet dokumenterte omfanget av kontraktørvirksomhet fram til 1983.

Tema for denne rapporten er den videre utvikling av kontraktørvirksomheten på 80-tallet.

  • Har virksomheten økt eller redusert sin andel av den samlede sysselsettingen?
  • I hvilke deler av bransjen er kontraktørvirksomheten mest utbredt?
  • Hvordan fordeler den seg mellom ulike fylker og regioner?

Rapporten beskriver innledningsvis de arbeids- og skatterettslige bestemmelser som avgrenser kontraktørvirksomhet mot næringsdrift.

  • Published: 10. January 1991
  • Ordering ID: 113
Last ned publikasjonen