Skip to main content
  • Torgeir Aarvaag Stokke

Medlemsbevegelser i LO

  • Fafo-rapport 112
  • Fafo-rapport 112

LO organiserer i dag ca 33 prosent av lønnstakerne i Norge. Denne rapporten drøfter hva som er et rimelig uttrykk for LOs posisjon blant dagens lønnstakere. Organisasjonsgraden måles for å klargjøre hva som er LOs rekrutteringspotensiale. Deretter analyseres medlemsbevegelsene som finner sted. Medlemstallene har vært ganske stabilt de siste årene, bare en svak nedgang er registrert. Ser vi på forbundenes statistikk over antall inntrådte og uttrådte i løpet av 1989, får vi imidlertid inntrykk av at LO har tapt 70000 medlemmer og vunnet 65000.

Denne rapporten ser nærmere på disse inn- og utstrømmene og forsøker å gi et bilde av hvilke grupper det dreier seg om.

  • Published: 9. January 1991
  • Ordering ID: 112
Last ned publikasjonen