Skip to main content
  • Anette Brunovskis og Anne Mette Ødegård

Grov utnytting av utenlandske arbeidstakere

Gråsonen mellom det regulære arbeidslivet og menneskehandel

  • Fafo-rapport 2022:14
  • Fafo-rapport 2022:14
 
 
  • Published: 16. June 2022
  • Ordering ID: 20817