Fafo reports

Search publications

Grov utnytting av utenlandske arbeidstakere
Gråsonen mellom det regulære arbeidslivet og menneskehandel

Anette Brunovskis og Anne Mette Ødegård

Fafo-rapport 2022:14

Last ned nettutgave | English summary

Forskere på Fafo: Anette Brunovskis  

 

Published: 2022 Id-nr.: 20817