Fafo reports

Search publications

Heltid i nord – hvorfor lykkes Finnmark?

Leif E. Moland og Lise Lien

Fafo-rapport 2013:37

Nettutgave

Forskere på Fafo: Lise Lien, Leif E. Moland

Published: 2013 Id-nr.: 20327