Fafo reports

Search publications

Hva skjer med lønnspolitikken?
Utvikling av lokale lønnssystem i offentlig sektor

Eivor Bremer Nebben

Fafo-rapport 199

Nettutgave

Published: 1996 Id-nr.: 199