Fafo reports

Search publications

Takk, bare bra ...?
Flytteprosessen og hverdagen på sykehjem

Tonje Houg

Fafo-rapport 200

Nettutgave

Published: 1996 Id-nr.: 200