Skip to main content
  • Fafo-rapport 2012:14
  • Leif E. Moland og Ketil Bråthen

Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger?

  • Fafo-rapport 2012:14
 

I denne rapporten ser vi på årsaker til det høye omfanget av deltidsarbeid i norske kommuner og på hva kommunene kan gjøre for å etablere flere heltidsstillinger. Vi spør: Hva mener ledere er de største hindringene for å redusere andelen deltidsstillinger? Hva betyr flere heltidsstillinger for rekrutteringen av arbeidskraft til pleie- og omsorgssektoren? Hvordan bør fremtidens arbeidstidsordninger være for at kommunene skal kunne tilby tjenester som er kvalitativt gode med et godt arbeidsmiljø, samtidig som de er økonomisk bærekraftige?

  • Published: 3. February 2012
  • Ordering ID: 20241
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422-871-9 (papirutgave)ISBN 978-82-7422-872-6 (nettutgave)ISSN 0801-6143