Fafo reports

Search publications

IA som strategi for lengre yrkeskarrierer
En analyse av virksomhetenes seniorpolitikk og dens effekt på tidligpensjoneringen. Doktoravhandling

Tove Midtsundstad

Fafo-rapport 2015:49

Nettutgave

Project: Inkluderende arbeidsgivere? Virksomhetenes arbeidskraftsstrategier overfor eldre arbeidstakere.

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Published: 2015 Id-nr.: 20554