Fafo reports

Search publications

NAV-kontorenes oppfølging av unge brukere

Anne Hege Strand, Magne Bråthen og Arne Backer Grønningsæter

Fafo-rapport 2015:41

Nettutgave

Project: NAV-kontorenes arbeid med oppfølging av ungdom

Forskere på Fafo: Anne Hege Strand, Arne Backer Grønningsæter

Published: 2015 Id-nr.: 20446