Fafo reports

Search publications

Arbeids- og levekår for bosatte arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen

Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen

Fafo-rapport 2021:14

Last ned nettutgave

Prosjekt: Working and living conditions for migrants from Poland and Lithuania

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen

Utgitt: 2021 Id-nr.: 20781