Fafo reports

Rapportsøk-en

Assimilering på norsk
Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom med innvandrerbakgrunn

Jon Horgen Friberg

Fafo-rapport 2016:43

Nettutgave

Forskere på Fafo: Jon Horgen Friberg

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20605

244,00 kr