Fafo reports

Search publications

Bo- og tjenestebehov hos personer med psykiske lidelser
En brukerstudie

Inger Lise Skog Hansen

Fafo-rapport 519

Nettutgave

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

Utgitt: 2006 Id-nr.: 519