Fafo reports

Rapportsøk-en

Det riktige valget?
Motivasjon og beslutningsprosess når avviste asylsøkere velger frivillig retur

Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen

Fafo-rapport 2012:37

Nettutgave

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20264

262,00 kr