Skip to main content
Trine Deichman-Sørensen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder

Om bredde og fordypning i bygg- og anleggsfagene

Utredning av mulighet for fagkonsentrasjon på Vg1 bygg- og anleggsteknikk

  • Fafo-rapport 2012:36
  • Fafo-rapport 2012:36

Bakgrunnen for dette prosjektet er et forslag fra Byggenæringens Landsforening (BNL) om å gi elevene økte muligheter for faglig spesialisering i skolen. I rapporten spør vi hvilke muligheter skolene i dag har for å tilby faglig konsentrasjon, vi presenterer ulike lokale modeller for organisering av undervisningen, og vi diskuterer erfaringer med ulike modeller.

  • Published: 20. February 2012
  • Ordering ID: 20263
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422-911-2 (papirutgave)ISBN 978-82-7422-912-9 (nettutgave)ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen

Fafo researchers