Fafo reports

Rapportsøk-en

Eldreomsorg under press
Kommunenes helse- og omsorgstilbud til eldre

Heidi Gautun og Åsmund Hermansen

Fafo-rapport 2011:12

Nettutgave

Utgitt: 2011 Id-nr.: 20203