Skip to main content
  • Fafo-rapport 2011:11
  • Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder

Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver

En undersøkelse av fem fag

  • Fafo-rapport 2011:11
 
I denne rapporten beskrives og analyseres prøvenemndenes arbeid med planlegging, gjennomføring og vurdering av fag- og svenneprøver. Grunnlaget for rapporten er fokusgruppeintervjuer med prøvenemndsledere og -medlemmer i fem ulike fag: møbelsnekkerfaget, kjemiprosessfaget, tømrerfaget, elektrikerfaget og helsearbeiderfaget. Et viktig formål med prosjektet har vært å få økt kunnskap om prøvenemndene som nøkkelaktører i norsk fag- og yrkesopplæring. Et annet formål har vært å identifisere aktuelle tema og problemstillinger for videre forskning på området. Prosjektet har vært gjennomført i samarbeid mellom Fafo, Høgskolen i Akershus, NIFU og Universitetet i Bergen.
Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver
  • Published: 6. February 2011
  • Ordering ID: 20202
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422-800-9 (papirutgave)ISBN 978-82-7422-801-6 (nettutgave)ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen

Fafo researchers