Evaluering av hospiteringstiltaket for yrkeshemmede

Line Eldring og Jens B. Grøgaard

Fafo-rapport 205

Nettutgave

Utgitt: 1996 Id-nr.: 205