Fafo reports

Rapportsøk-en

Fra utstøting til inkludering?
En kartlegging av norske virksomheters arbeidskraftstrategier overfor eldre arbeidstakere

Tove Midtsundstad