Fafo reports

Search publications

Holdninger til fagorganisering
En undersøkelse blant lønnstakere

Kristine Nergaard

Fafo-rapport 2020:33

Last ned nettutgave

| English summary

Prosjekt: Organisasjonsgrad og medlemsutvikling

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Utgitt: 2020 Id-nr.: 20768