Fafo reports

Rapportsøk-en

Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger?

Leif E. Moland og Ketil Bråthen

Fafo-rapport 2012:14

Nettutgave

Forskere på Fafo: Ketil Bråthen, Leif E. Moland

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20241

325,00 kr