Fafo reports

Rapportsøk-en

IA som strategi for lengre yrkeskarrierer
En analyse av virksomhetenes seniorpolitikk og dens effekt på tidligpensjoneringen. Doktoravhandling

Tove Midtsundstad

342,00 kr