Fafo reports

Rapportsøk-en

Innvandrerbarn og bolig
Hva betyr boligen og bomiljøet for inkludering?

Anne Skevik Grødem

Fafo-rapport 2011:32

Nettutgave

Utgitt: 2011 Id-nr.: 20223

274,00 kr