Fafo reports

Search publications

Tvisteløsningsnemndas praksis i saker om fortrinnsrett for deltidsansatte

Kristin Alsos og Mona Bråten

Fafo-rapport 2011:31

Nettutgave

Forskere på Fafo: Kristin Alsos, Mona Bråten

Published: 2011 Id-nr.: 20222