«Kulturelt betinget naturlig beskjedenhet»
En studie av jobbintervjuets muligheter og begrensninger

Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri

Fafo-rapport 2014:33

Nettutgave

Prosjekt: Arbeidsgiverne og rekruttering. Krumtappen i inkluderingspolitikken

Forskere på Fafo: Erika Braanen Sterri

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20380