Fafo reports

Rapportsøk-en

Kunnskapsstatus for sosialhjelpsforskningen

Thomas Lorentzen

Fafo-rapport 2007:33

Nettutgave

Utgitt: 2007 Id-nr.: 20033