Fafo reports

Rapportsøk-en

Lovlig med forbehold
Bruk av oppholdstillatelser med begrensninger for å øke andelen asylsøkere som dokumenterer sin identitet

Silje Sønsterudbråten

Fafo-rapport 2012:38

Nettutgave

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20265

248,00 kr