Mobil og omskiftelig
Ungdoms utdannings- og yrkesvalg sett fra industrien i Kongsbergregionen

Tina Østberg

Fafo-rapport 326

Nettutgave

Forskere på Fafo: Tina Østberg

Utgitt: 2000 Id-nr.: 326