Fafo reports

Rapportsøk-en

Når aktivering blir ydmykelse
En studie av møtet mellom somaliske innvandrere og NAV

Jon Horgen Friberg og Olav Elgvin

201,00 kr